Trung tâm giáo dục & luyện thi

Trung tâm giáo dục & luyện thi – Dưới sự điều hành và giảng dạy của Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quốc Bửu

Dạy từ lớp mẫu giáo đến 12 – Đại học – Cao học & luyện thi

Dạy kèm : Đảm bảo đạt điểm A hoặc B

Học hè: Để chuẩn bị cho năm học mới

Amenties

  • School - Dạy Kèm - Huấn Luyện